Apie mus

Ukmergės kultūros centro dailiosios keramikos būrelis veikia nuo 2010 metų. Šio būrelio istorijoje užsiėmimai vyko labai skirtinguose Ukmergės miesto įstaigose. Dėkojame Ukmergės jaunimo mokyklai, Ukmergės „Ryto“ specialiajai mokyklai, Ukmergės vaikų L/D „Žiogelis“, Ukmergės verslo ir technologijų mokyklai, skirtingais laikotarpiais iki 2010 m suteikusius patalpas būrelio veiklai vykdyti.

 

 

Iki 2014 m pabaigos Ukmergės kultūros centro Dainavos filiale yra įgyvendinamas ne pelno siekiantis vietos projektas pagal „Ukmergės rajono vietos plėtros strategijos“ prioriteto „Patrauklios, motyvuojančios gyventi kaime aplinkos kūrimas“ priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra”. 

 

Pagrindinis šios vietos plėtros strategijos tikslas – gyvenimo kokybės kaimo vietovėse gerinimas, kaimo ekonomikos įvairinimas, skatinant vietos iniciatyvas ir partnerystę.

 

Bendrasis priemonės tikslas – kurti patrauklią aplinką gyventi ir dirbti kaimo vietovėse. Sudaryti sąlygas vaikų ir suaugusių, naudingam, kūrybingam laisvalaikiui, bendruomeniškumui, savirealizacijai plėtotis, kuriant keramikos amato centrą, kurio pagalba bus gaivinamas, populiarinamas ir puoselėjamas senovinės puodininkystės, molio keramikos amatas per sertifikuotą tautinio paveldo tradicinių amatų mokymo programą „Senovinė puodininkystė ir žaislininkystė, keramikos pagrindai“.

 

Projektas grindžiamas situacija, kad Ukmergės rajone nėra viešų ir tinkamai įrengtų molio keramikos dirbtuvių, į kurias gali ateiti visi norintys: vaikai nuo ankstyvosios vaikystės (su tėvais), moksleiviai, jaunimas, suaugusieji ir garbaus amžiaus žmonės. Rajone esantys keli molio keramikos būreliai yra skirti tik tų įstaigų mokiniams, t. y. siauram lankytojų ratui. Ukmergės kultūros centras jau nuo 2001 m. nuo spalio iki birželio kasmet sudaro galimybę visiems norintiems rajono, miesto gyventojams ateiti prisiliesti prie molio ir pačiam apsispręsti, kiek plačiai giliai ir ilgai lankyti užsiėmimus, o gal tik bendrais bruožais susipažinti su molio keramika, jos amatu ar nusilipdyti tik reikiamą daiktą.

 

Amatų centre Dainavoje vykdoma senovinės puodininkystės ir šiuolaikinės molio keramikos edukacija yra skirta ir visoms suinteresuotoms Lietuvos ir Ukmergės rajono įstaigoms, visuomenei, svečiams iš užsienio. Per internetinį tinklalapį ir kitokį projekto viešinimą, teikiama informacija apie realias sąlygas atvažiuoti ekskursijai, grupei vaikų, suaugusių ar pavieniui, susipažinti natūroje su keramika kaip senoviniu ir šiuolaikiniu amatu (nusilipdyti, nužiesti, dekoruoti, išsidegti).

 

Projekto dėka patalpose skirtose keramikai, šalia pagrindinių šiuolaikinių įrengimų turime įrangos, kuri atgaminta pagal istorinius duomenis. Yra nemažai profesionalių įrankių ir medžiagų.

 

Visa dirbtuvių patalpa ir edukacija bei veikianti nuolatinė ekspozicija atspindi senovinę (einant nuo akmens amžiaus, per žalvario ir geležies amžius, link viduramžių) keramiką. Paroda aprėpia ir etnografinius ir šiuolaikinius dvidešimt pirmojo amžiaus laikotarpio molio keramikos ieškojimus. Eksponuojami užsiėmimus lankančių žmonių individualios kūrybos rezultatai. Ateityje tikimės ekspozicijas keisti, pasikviesti į svečius kitus keramikus, amatininkus.

 

Dailiosios keramikos būrelio vadovės iniciatyva kiekvienais metais birželio mėnesį vykdomas, jau tradiciniu tapęs, atviras visuomenei lauko molio keramikos krosnies, juodpuodžių, raugo keramikos ir glazūros redukcijos degimas. Renginio metu gyvai susipažįstama su molinukų degimu atviroje liepsnoje, dalyviai gamina maistą ant atviros ugnies moliniuose induose, praktiškai išbando, kaip mūsų senoliai molinius indus naudojo savo buityje.

 

Įgyvendinus Amatų centro Dainavoje projektą sudarytos sąlygos visiems norintiems lankyti Ukmergės kultūros centro dailiosios keramikos būrelio užsiėmimus dvejose grupėse: vaikų grupėje iki 14 metų ir mišrioje grupėje tėvams su vaikais, jaunuoliams (nuo 14 metų), suaugusiems, senjorams. Tai sudaro galimybę pasisemti naujų idėjų, keliais aspektais pamatyti molio keramikos panaudojimo, technologijos, kūrybos subtilybes, mokytis toleruoti vienas kitą, socialiai tobulėti.

 

Amatų centro Dainavoje dalyviams sudaromos sąlygos dirbti pagal savo kūrybinius ieškojimus ar konkrečius poreikius: technologiškai teikiama pagalba kuriant konkrečius teminius suvenyrus, buities daiktus, papuošalus, instaliacijas, interjero detales, lipdoma įvairių švenčių tematika ar laisvai eksperimentuojama. Sudaromos galimybės kurti konkursams, akcijoms, mugėms, parodoms, išvykoms, gilintis į keramikos istoriją gyvai.

 

Kviečiame ir esame atviri aktyviam bendradarbiavimui su bendruomenėmis, įstaigomis, pavieniais asmenimis, įvairomis grupėmis ir visais norinčiais. Siekiame skatinti vietines iniciatyvas. To pasekoje tikimės vienyti pavienius žmones, tautodailininkus, kad atstovauti kaimiškuosius amatus, realizuotų žmonių meninius ieškojimus rajono, Lietuvos ribose ir už jų.

 

            tp-meistro-sertifSertifikatas1Sertifikatas