Knygos

Knyga „Seniausieji Lietuvos žaislai“. Povilas Blaževičius. Vilnius. 2011 m.

DVD „Baltų menas“

Knyga „Nuo taško iki sintezės“

Knyga „Mozaika, mišri technika“

Knyga „Tarp kasdienybės ir prabangos“

Knyga „Lietuvos archeologija“ T.33. Vilnius, 2008 m.

Knyga „Lietuvos archeologija“ T.19. Vilnius, 2000 m.

Knyga „Lietuvos archeologija“ T.23. Vilnius, 2002 m.

Knyga „Lietuvos archeologija“ T.25. Vilnius, 2004 m.

CD miestų praeitis

Knyga „Lithuanian Folk pottery“. Antony Stellaccio. Vilnius, 2011 m.

Knyga „Klaipėdos pilis ir senamesčio buitinė keramika XIV a.vid. – XIX a. Klaipėda, 2010 m.

Knyga „Vilniaus krašto amatai: istorija ir dabartis. 2012 m. LT ir EN.

Knyga „LDK VL Vilniuje, XVI a. Koklinių krosnių rekonstrukcija XVI a. Koklių katalogas. Gintaras Rackevičius.

Knyga „Tradicinės keramikų dirbinių formos, dekoras, gamyba ir išdegimas. Vilnius, 2011 m. (remiantis archielogine ir etnografine medžiaga).

Lietuvių keramiko maestro Liudvikas Stolis Jubiliejinė kūrybos parod. 2005 m.

Katalogas Ukmergės rajono tautodailininkai, 2002 m.

Valstybinis Kernavės kultūrinis rezervatas, 2005 m. LT, EN.

Usačiovaitė „Lietuvių liaudies ornamentai. Valstiečių baldų puošybos ir simbolikos bruožai. 1998 m.

Kaziuko mugė Kaziukas’Fair LT, EN. 2009 m.

Kernavė 1988 m. Vilnius

Kernavė 1999 m. Vilnius LT ir EN.

Stepas Nečiūnas 2012 m. Kaunas.

Vorutos pilis, 2001 m.

Lankstukas „Lietuvos nacionalinis muziejus“ Vilnius, 2001 m.

Lankstukas „Lietuvos didžioji kunigaištystė XIII – XVIII a.

Ukmergės rajono tautodailininkai 2009 m.

Katalogas Audiniai Ukmergės Krašto muziejaus rinkiniuose 2012 m. Ukmergė

Michalinos Poęiulpienės gyvenimas ir kūryba. Molinių paukštelių giesmė. Vilnius, 2008 m.

Rimantas Zinkevičius, Vilnius 2013 m.

Ukmergės krašto medžio drožėjai ir dievadirbiai, 2011 Ukmergė

Eskizai. Deltuvos kultūros almanachas 2007, Kaunas.

Dzukų kultūros žurnalas „Dainava“ 2004 Nr. 2 (8) Alytus

Dzukų kultūros žurnalas „Dainava“ 2005 Nr. 1 (9) Alytus

Tautodailės metraštis. Aukštaitija A9 Nr.3/1999. 2001 m. Vilnius

Vilniaus žemutinės pilies rūmai (1994-1995 metų tyrimai) Vilnius, 1999 m.

Vilniaus žemutinės pilies rūmai (1988 metų tyrimai) Vilnius, 1989 m.

Vilniaus žemutinės pilies rūmai (1989 metų tyrimai) Vilnius, 1991 m.

LT. Danutė Brazaitytė Bindokienė Lietuvių papročiai ir tradicijos. Chicago, Illinois 1989, Lithuanian customs ad tratitions

Katalogas Aldona Lečkutė, Vilnius 1979 m.

Jacėnaitė, L. Klimka Senovės dievai ir mitinės būtybės, Vilnius 2003 m.

Katalogas Ona Kreivytė – Naruševičienė, Vilnius 1994 m.

Katalogas Šulgaitė, Vilnius 2009 m.

Katalogas Randamonys‘J5-’97 Juodoji keramika (Simpoziumas) EN, LT.

Lietuvių liaudies menas, Vilnius 1959 LT, RU.