Kvietimas registruotis į molio keramikos užsiėmimus pagal neformaliojo švietimo programą „Senoji ir šiuolaikinė molio keramika“

Kviečiame visus norinčius mokinius iki 18 metų amžiaus praleisti naudingai laisvalaikį, susipažinti su senąją ir šiuolaikine molio keramika tikroviškai, realizuoti savo idėjas, sumanymus, poreikius. Kursime įv. darbelius: suvenyrus, originalias dovanas artimiesiems, buičiai, pasipuošimui, žaidimams, interjerui, pačių sumanytai paskirčiai. Išbandysime ne tik paruoštą (raudoną, juodą, baltą), bet ir Jūsų rastą-atsineštą molį, jo degimą elektrinėje ir malkom kūrenamoje krosnyje.Jei molio nerasite aplink namus – nuvyksime jo į molio karjerą. Gaminius dengsime keraminiais dažais, pigmentais, tikroviškai išbandysime senąsias raugo ir juodpuodžių degimo technologijas, įvairiausius formavimo ir dekoravimo būdus ir įrankius, įrengimus.
Ši neformaliojo ugdymo programa (molio keramikos būrelis), gavus finansavimą, bus vykdoma nuo vasario 1 iki lapkričio 31 dienos. Pirmame programos etape sutartys su tėvais galios nuo vasario 1 d iki birželio 30 d. Liepa ir rugpjūtis – atostogos. Antrasis programos etapas vyks nuo rugsėjo 1 iki gruodžio 30 dienos. Norintieji lankyti užsiėmimus nuo rudens, iš naujo turės pasirašyti sutartis. Būrelis nemokamas.
Grupės renkamos:
– Ukmergėje, Miškų g. 45, Šilo pagrindinėje mokykloje, III a. 304 kab. (anglų k. kab.) pirmadieniais nuo 17.00 val;
– Deltuvos pagrindinėje mokykloje pirmadieniais nuo 13.30 val;
– Dainavos amatų centre, Dainavoje, Algirdų 1 antradieniais nuo 17.00 val.

Susidomėjusius prašome kreiptis iki vasario 12 d. į molio keramikos būrelio vadovę Vitą Vaitkevičienę, tel. 867 449 735, el. p. vitavaitk@gmail.com. Sutarčiai sudaryti bus reikalinga mokinio vardas, pavardė, a/k, gyvenamosios vietos adresas, vieno iš tėvų/globėjų, kuris pasirašys sutartį vardas ir pavardė, telefonas ir/ar el. pašto adresas. Mokiniai, kuriems sukako 16 m., sutartis dėl užsiėmimų sudaro patys.
Primenu, kad valstybė kiekvienam mokiniui finansuoja tik vieną pasirinktą neformaliojo vaikų švietimo programą (būrelį), leiskite vaikui rinktis.