Metodinė vaizdinė medžiaga

      1.Molio rūšys, molio radimvietės. Molio paruošimas lipdymui ir žiedimui.

      2.Lipdymo technika. Detalių jungimas. Paviršiaus apdorojimas. Ornamentai.

      3.Akmens amžiaus keramika.  Smailiadugnės puodynės. Šukinė-duobelinė keramika. Pamarių kultūros keramika. Rutulinių amforų kultūra.

      4.Brūkšniuotoji, kruopėtoji, grublėtoji keramika. Miniatiūriniai indeliai. Verpstukai. Baltų genčių – kuršių, sembų, notangų, sėlių, žiemgalių, jotvingių ir kt. dirbiniai.

      5.Archeologinė keramika. Istorinių laikotarpių apžvalga ir keramikos bruožai.

      6.Lietuvos valstybės formavimosi laikų keramika. Apžiestoji keramika. Stovylai. Lipdymas ant stovylo.

      7.Žiedimo ratas. Žiedimo technika.

      8.Miestų keramika. Puodžiaus amatas.

      9.Molio statiniai. Čerpės, plytos, kokliai, plytelės. Krosnys.

      10.Moliniai žaislai nuo priešistorinių laikų iki dabar. Švilpukai ir jų lipdymas. Stalo žaidimai. Šachmatai. Pypkės.

      11.Degimas lauže. Oksidacinis ir redukcinis degimas. Puodžiaus krosnis. Raugo keramika.

      12.Dekoravimo būdai ir technika.  Angobai. Glazūros. Apskaičiavimas ir paruošimas.